• BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.1904
  • Euro 17.3519
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
  • Konya 17 °C
  • İzmir 21 °C

İstikamet

Abdüsselam Tutal

İstikamet

Besmele Hamd  selam ve dua ile...

 

Hud süresinde cenabı Hak şöyle buyuruyor: ”Öyleyse emrolunduğun gibi (istikamet üzerine) dosdoğru ol sen ve sana tabi olanlar haddi aşmayınız zira o yaptıklarınızı görmektedir."

İbni Abbas ra :"Kur’an’ın bütünü içinde Rasulullah emrolunduğun gibi istikamet üzerine ol ayetinden daha şiddetli bir ayet nazil olmamıştır."

Bunun için Allah Resulü (sav) "Hud süresi ve diğer emsalleri beni kocattı" diye buyurmuştur.

Ayeti kerimede geçen istikamet kavramı hakkında İslam uleması şöyle buyuruyor: “İstikamet Allahın teatine devam ve mulazemet ve nehy olunanlardan uzaklaşmaktır.” Yani Allahın tayin ettiği helal ve haram hudutlarını aşmadan Hak Teâlâ’ya ubudiyete devam etmektir.

Abdillahis sekafi ra buyuruyor: “dedim ki ya Rasulullah İslam hakkında bana öyle bir söz söyledi onu senden sonra hiç bir kimseye sormayım. Rasulullah sav "Ellaha iman ettim de ve istikamet et(dosdoğru ol) diye buyurdular."

Yukardaki hadisi şerifin şerhini yapan kadı iyaz da şöyle  buyuruyor: “Bu hadisi şerif cevamiul kelimdendir. Çünkü Resulullah sav efendimiz 23 senede bütün tafsilatıyla anladıkları bunda hülasa etmiştir. İstikametin iman üzerine summe ile atfedilme onun derecesinin ikrar derecesinden uzak olduğuna işaret içindir. Ancak bunda ki uzaklık zaman itibariyle değil rütbe farkı itibariyledir. Ve istikametin rütbesi daha yüksektir. Zira istikamet taatlar ve sadakada devamdır."

İstikamet Tasavvufta genellikle keramet ile birlikte kullanılan ve kuldan beklenilenin keramet değil istikamet olduğu belirtilen bir kavramdır. Nitekim Ebu Ali Curcani ra derki: “istikamet sahibi ol keramet sahibi olmaya çalışma çünkü keramet isteyen nefsin istikamet isteyense Rabbindir" İbn ata ra: “İstikamet kalbi Allaha teslim etmekle olur“der… Kuşeyri "İstikamet kerametin idamesini gerektirir. Çünkü istikamet üzerine olanlara Allahın rahmet nimetinin devamlı olacağını şu ayet haber vermiştir: “Şayet istikamet üzerine olurlarsa biz onları rahmet suyumuzla sularız."

İBDA Külliyatı’nda: "Hud suresinde istikamet emredilmiştir. İstikamet doğruluk Çetinlerin çetini bir iştir. Zira istikamet bütün fiiller haller sözler ve ahlakta orta yeri tutmak ve onda sabit kalmaktır. O şekildeki bütün fiillerde zaruriyet dışına taşılmasın ve ifrat ve tefritten korunabilsin...  Onun içindir ki keramet ve harikalarda iş yoktur, iş istikamettedir."

 İstikamet eğrilerin karmaşasından kurtulmaktır. Müstakim olmaktır. Müstakim meyil ve eğrileri olmayan düz doğru anlamındadır. Sırat yönde doğruluğu müstakim iniş çıkıştan pürüzden uzaklığı anlatmaktadır. Müstakim geometrik tanımda da iki nokta arasındaki en kısa çizgidir. M. Hamdi Yazır ra şöyle buyuruyor: “Müstakim hiçbir yerinde meyin ve geriliği bulunmayan dümdüz ve dost doğru demektir. Sırat dahi cihetinde doğru ise inişi yokuşu bulunabileceğinden düzlük manasında anlatmak için müstakim vasfı ile takdir olunmuştur. Bu sebebledirki bunu musavi ile tefsir ederler. Şu halde doğru kelimesi tamamen müstakim yerini tutamayacaktır. Bunun için sıratı müstakim yerine müstakim sırat diyelim. Doğru yol dediğin zamanda sırat nüktesiyle istikametin zevkinden bir şeyin zayi olduğu hissettim." O halde Hamdi Yazır (r.a) sözlerinin vesilesiyle rahatlıkla diyebiliriz ki, mu'min istikameti doğru yol değil, “Sırat-ı müstakim”dir. Her çağ ve mekanda muminlerin istikameti sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim ise dosdoğru, dümdüz, eğriliği bulunmayan yoldur.

İstikamet imandır. İmanin olmadığı yerde istikamet de yoktur. İstikamet ehli sünnetin inancının ilk meyvesidir. Müslümanın itikadıyla istikameti doğru orantılıdır. İtikatta istikamette ermeden, ehli sünnete varmadan, amelde istikamete varmak ermek na-mümkündür. İmam-ı Rabbani (k.s) Hazretlerinin buyurduğu gibi "Önce itikadı düzelt sonra fıkıh öğren daha sonra sufiye yoluna girerek kendine bir mürşidi kamili ara."

İstikamet Mahmut Efendi (ks) Hazretlerinin buyurduğu gibi: “Bilmek değil bildiği ile amel etmektir."

İstikamet “gerekeni gerektiği yerde yapmak, ve işlerin keyfiyetini Allaha havale etmektir.” İstikamet, üzerine düşeni yapmaktır.

İstikamet Şeriatın ve aklın irşadıyla kulun ubudiyet yolunda yürümesidir. İstikamet mükellefin Şeri anlamla aslına ve usulüne uygun bir şekilde kesintisiz olarak hayatında ikame etmesidir. Seyid Şerif Cürcani (r.a ): "İstikamet dini ve dünyevi işlerin tümünde sırat-ı müstakime yapışma, vasatın hududuna riayet etmektir."

Evet  görüldüğü üzere istikamet öyle sanıldığı gibi basit ve kolay bir iş değildir. Allah Resulü (S.A.V) “Hud ve emsalleri beni ihtiyarlattı” buyurmasından anlaşılmıştır ki hakka vusul/kavuşmak için istikametten başka yol çare olmadığı gibi her hususta kemali istikamet kadar yüksek bir makam ve onun kadar zor hiçbir emir yoktur.

Bunun içindir ki Allahın has kulları olan sufiler en büyük keramet istikamettir diye buyurmuşlardır. Bugün istikametsizleri görüyoruz ki: Dün amelleriyle zirvede olanların bugünkü sapık hallerini yine görüyoruz gelişmeden değişenlerin acı verici hallerini...

Komünizmden kaçıp kapitalizmin kucağında can verenler, kapitalizmden kaçarak komünizmin kucağında can verenler...

Müslümanlıktan Türkçülüğe yada Kürtçülüğe inkılap eden zavallı ahmaklar...

Ya acıların en acısı kötülerin en kötüsü yüreğimizi parçalayan yüreğimizi dağlayana ne demeli?

Bizim istikametimiz: Kırmızıya değil yeşiledir yani İslam’adır…

Ehl-i Sünnettir, tarikat, tasavvuftur istikamatimiz..

Bizim istikametimiz, cihaddır, İslam ihtilal/inkılabıdır…

İşte bizim istikametimiz budur...

Ya sizin istikametiniz?

     

İstifade edilen eserler:

1-Kur’an’ı Kerim Hud Suresi 12 ayeti ve Cin Suresi 16 ayetleri

2- Ruhul Furkan tefsiri, C. 3. Sirac Kitabevi

3- Ana hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar. Ensar neşriyat

 kur ‘ani kerim hud 12 cin 16 ayetleri

4- Küfür Tek Millettir. Ölçü yayınları

5- Mektubat-ı Rabbani, 1. Cilt. Hikmet Neşriyat

5-Salih Mirzabeyoğlu, Kökler, İBDA Yayınları.

Derleyen: Abdüsselam Tutal

Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2015 Nabız Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.